Radio Netherlands Worldwide

Home
 

Let op: dit is een archiefpagina - Klik hier voor de huidige site van RNW Media

Jan van de Beek tijdens zijn promotie
afbeelding van Michel Hoebink
Map
Hilversum, Nederland
Hilversum, Nederland

Onderzoek: Nederland wíl niet weten wat immigratie kost

Gepubliceerd op : 2 april 2010 - 10:28 am | door Michel Hoebink (foto: Michel Hoebink)
Lees meer over:

De Nederlandse wetenschap wil niet weten wat de immigratie kost. Dat concludeert onderzoeker Jan van de Beek van de Universiteit van Amsterdam in een proefschrift dat hij onlangs verdedigde. Niet iedereen is blij met zijn bevindingen.
 
"Bent u soms extreem rechts?" Die vraag werd Jan van de Beek gesteld door een van zijn collega's na afloop van een presentatie. Zijn onderzoek raakte kennelijk een gevoelig punt, want het overkwam hem meerdere malen dat hij voor nazi of fascist werd uitgemaakt.
 
Bij het voorbereiden van zijn afstudeerscriptie over asielbeleid in 1999 kwam Van de Beek er achter dat er in Nederland nauwelijks economische gegevens over migratie beschikbaar waren. Dat was vreemd, want Nederland is sinds de jaren zestig een immigratieland bij uitstek. Hij besloot in een promotieonderzoek uit te gaan zoeken waarom dat zo was.
 
Politiek correct
Wat bleek? Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten. Vanaf begin jaren tachtig was dat gebrek vooral gemotiveerd door wat later 'politieke correctheid' is gaan heten.
 
"In die tijd zag je een groei van de extreem rechtse Centrumpartij van Hans Janmaat. Dat maakte bij velen in Nederland het trauma van de Tweede Wereldoorlog wakker. Onze elites kozen ervoor om alles te mijden wat extreem rechts in de kaart zou kunnen spelen. Hans Janmaat gebruikte regelmatig economische argumenten tegen migranten. En zo ontstond dus een taboe op economisch onderzoek naar migratie."
 
Ontluisterend
Van de Beek mijdt in zijn proefschrift de term 'politieke correctheid'; hij geeft de voorkeur aan de academische term 'moral reading': "Wat er in feite gebeurde is dat wetenschappelijke kennis niet meer beoordeeld werd op haar waarheidsgehalte, maar op het verwachte sociale en politieke effect. Dat is ontluisterend als je je bedenkt dat het wetenschappelijk bedrijf pretendeert alleen de waarheid na te streven."
 
Politieke agenda
Tijdens de verdediging van zijn proefschrift werd Van de Beek meermalen geprezen om zijn onafhankelijkheid als onderzoeker. Op de als 'links' bekend staande Faculteit voor Maatschappij en Gedragswetenschappen had hij vier jaar lang tegen de stroom in geroeid. Maar er kwam ook een scherpe repliek op zijn aanval op het gevestigde onderzoek. "U kritiseert de politieke correctheid van uw collega's", zei Jan Willem Duivendak, hoogleraar sociologie aan de UvA. "Maar ligt aan uw onderzoek niet net zo goed een politieke agenda ten grondslag?"
 
Arbeidsmarkt
Van de Beek maakt er inderdaad geen geheim van dat hij niet veel heil ziet in de komst van laagopgeleide migranten, die volgens hem Nederland weinig opleveren. "In een kenniseconomie als de onze heb je aan laaggeschoolde migranten nu eenmaal weinig. Als er meer onderzoek was gedaan, dan waren we waarschijnlijk al lang geleden tot de conclusie gekomen dat we moeten selecteren op opleidingsniveau. In vergelijking met andere westerse landen blijkt nu dat migranten in Nederland het heel slecht doen op de arbeidsmarkt."
 
Geert Wilders
Toch wil Van de Beek zeker niet in het kamp van de populistische politicus Geert Wilders geplaatst worden. "Wilders bedreigt met zijn oproep tot deportatie van miljoenen moslims de Nederlandse rechtsstaat. Maar ik denk wel dat er een verband is tussen de neiging van onze elites om allerlei dingen niet te willen weten en het succes van zijn PVV vandaag. Onderzoek naar de economische effecten van migratie zou de politieke spanningen in Nederland kunnen verminderen."
 
In 2009 eiste PVV leider Geert Wilders van de regering een kosten- en baten onderzoek van de migratie naar Nederland. Het kabinet weigerde. "Allochtonen zijn leden van onze samenleving", schreef minister Van der Laan van Integratie in een reactie. "Hun aanwezigheid laat zich niet reduceren tot een simpele optel- en aftreksom langs de meetlat van de euro." Wilders concludeerde daarop dat "de burger blijkbaar niet mag weten wat de massamigratie kost." Zelf becijferde de politicus dat de komst van niet-westerse allochtonen Nederland zo'n honderd miljard euro armer heeft gemaakt.

Reacties en discussie

bobo 8 mei 2010 - 9:17 am

De laagopgeleide immigranten heb je straks wel degelijk nodig.De autochtone bevolking is in een snelvaart aan het vergrijzen.De reden hiervan is dat autochtonen bijna geen kinderen produceren,
daarnaast merk ik de laatste jaren dat veel autochtone nederlanders zich bekeren tot de homosexualiteit.Dit alles zal op de duur gevogen hebben voor de economie.
Dat nederland immigranten/asielzoeker/gelukszoeker toelaat is niet zonder reden.
Hiervoor moeten wij teruggaan naar de geschiedenis van nederland,deze kenmerkt zich door voornamelijk:slavernij/plunderen/moorden/afslachten etc etc,
Om van die schuldgevoelens af te komen vangen ze nu mensen op.
nederlanders zijn een stelletje egoisten die alleen maar aan zich zelf denken,
ze gunne niemand iets maar alleen zichzelf.....
walgelijk shame on you........
bobo

pipo 12 april 2010 - 7:30 am / NL

Het komt nooit meer goed. Het fokt als ratten en wil op een enkeling na NIET integreren. De Islam is een gevaar voor onze samenleving al wil de Slinkse politiek/media ons anders laten geloven. Als er niet rigoreus wordt aangepakt is het dweilen met de kraan open. Vergrijzing is allemaal onzin. De aanwas is ruim voldoende en als we kijken welke allochtonen (vooral Marokkaans en Turks ) in de verpleging helpen dat is dat een te verwaarloze aantal. Veel mogen ze immers niet (een man wassen b.v. ) . Als we toch wat willen met de vergrijzing dan hebben we aan het Oostblok veel meer. Met een werkvergunning (zonder optie voor vestiging !!!), een fatsoenlijk salaris en GEEN opbouw van een uitkering in ons land is er niets aan de hand. Onze overheid is zo dom dat ze eerst de neus hebben gestoten met de allochtonen medemens en nu doen het NOG eens met het Oostblok . Hoe hersendood kun je toch zijn ?????

Dré Down Under 7 april 2010 - 4:20 am / Australië

"De kost gaat voor de baet uit" zei m'n vader vroeger altijd. Zonder immigranten was Nederland nu een compleet vergrijsde samenleving. We hebben, behalve voetballers en musici, staatssecretarissen, burgemeesters, makelaars, ingenieurs en weet-ik-wat-nog-meer die buiten NL geboren zijn, of 2e generatie-immigranten zijn. Zo las ik laatst in een Australische krant een paginagroot artikel over hoe Nederland zich de komende 100 jaar tegen de stijgende zeespiegel beschermd en de waterbouwkundig ingenieur die geinterviewd werd had ook een buitenlandse naam. Een 21e eeuwse Leeghwater wiens wiegje wellicht in een gortdroog land stond!
Ook lees ik hier steeds meer over vanuit het Nederlands vertaalde boeken die door autochtone Nederlandse auteurs geschreven zijn. Bijv. Hirshi Ali's boeken zijn wereldwijde bestsellers en ieder exemplaar dat er van verkocht wordt komt de Nederlandse fiscus weer ten goede!
En Nederland is echt geen Zoete Inval, dat blijkt wel uit alle klaagreacties van Expats die het erg moeilijk vinden hun buitenlandse partner mee terug naar NL te nemen.

Anonymous 7 april 2010 - 1:44 pm

Het veelgebruikte argument van vergrijzing stelt dat de aow en andere voorziening alleen betaalbaar kan blijven door immigranten binnen te laten, omdat er zo een grotere beroepsbevolking komt. Echter, zoals het artikel al zegt: Immigratie kost meer dan het oplevert. Het vergrijzingsargument gaat dus niet op, integendeel, zonder immigratie zou de vergrijzing makkelijker op te vangen zijn, omdat er meer geld beschikbaar zou zijn.

Het tweede argument dat Dre Down gebruikt lijkt vrees ik ernstig op een argument dat Adolf Hitler in Mein Kampf gebruikte: Als je een blaadje pakt zie je een naam die lijkt op een naam van ras X. Hitler verdedigde zo dat de maatschappij was geinfiltreerd door Joden, Dre Down verdedigt zo dat Nederland niet zonder immigranten kan: Een totaal verschillend standpunt, maar een even invalide redenering.

Dré Down Under 12 april 2010 - 3:08 am / Australië

Ja, jij maakt 'm helemaal, Anonymous. Of het nou meer of minder kost met of zonder immigranten weet ik niet. Dat mogen de economen uitrekenen. Een vergrijsde samenleving vind ik bepaald geen aantrekkelijke samenleving. En het lijkt mij dat het de economie ook niet ten goede komt. Het is juist het bedrijfsleven dat meer immigranten wil. Welk bedrijf wil zich nou vestigen in een land waar geen personeel meer te vinden is? Het bedrijf waar ik voor werk in Australië haalt een groot deel van z'n personeel rechtstreeks uit India, Vietnam, China. Het werkeloosheidscijfer is in Australië ongeveer gelijk aan Nederland, en wij kunnen hier al bijna geen ingenieurs meer vinden. Waar ik bij blijf: Nederland is geen zoete inval, neemt veel minder immigranten op dan de meeste westerse landen, heeft veel strengere wetgeving wat betreft gezinshereniging dan de rest van Europa en is nu een veel aantrekkelijker en welvarender land dan 50 jaar geleden. En dat heeft het voor een deel aan de immigranten te danken. Of die nou uit Indonesië, Suriname of Turkije of Marokko afkomstig zijn. En dat immigranten niet integreren is de grootste flauwekul die ik ooit gehoord heb. Ik heb meerdere malen in de Engelstalige pers Surinamers als de "best integrated black minority in the entire western world" beschreven gezien. Schrijvers als Hirshi Ali en Kader Abdollah zijn de meest vertaalde Nederlandstalige auteurs van de 21e eeuw tot nu toe. En ik zal even opzoeken wie die waterbouwkundig ingenieur die in de Australische pers geinterviewd werd is. Ik weet echt wel wat Nederlandse namen zijn en ik ben er dan ook behoorlijk zeker van dat hij een 1e of 2e generatie immigrant is.

Anonymous 5 april 2010 - 8:35 am / Nederland

Het lijstje van voorbeelden van een wanbeleid van 'anonymous' uit de 2e reactie e.a. voorbeelden daarna, is zo lang, dat je er gerust weer een onderzoeksgroep op kan zetten om het aan te vullen.

Het is een bekend feit: je verteld je burgers zo weinig mogelijk, om zoveel mogelijk van ze te kunnen plukken.
Dat is altijd al zo geweest, en is nu echt niet minder, ondanks de mooiste woorden die bezweren dat zulks niet zo zou zijn.
Het verschil van nu met vroeger is, dat de burger tegenwoordig veel mondiger is, veel meer gewicht in de schaal kan leggen bij het kanaliseren van meningen omdat ze veel beter op de hoogte is van..alles.
En dat, dankzij de voortschrijdende technieken, die iedere huiskamer in NL hebben omgetoverd tot een high tech infotainment centrum van alwaar men contact kan hebben met de hele wereld, en een schat aan informatie instant binnen handbereik heeft.

Dat brengt dan weer een nieuw probleem met zich mee: information overload.
Zoveel mensen, zoveel meningen, en tegenwoordig kan iedereen zijn mening/opinie plemben op internet.
Waarbij prominenteren er zelfs een belegde boterham aan kunnen overhouden.
Sommigen zien door de bomen het bos niet meer, vanwege de veelal op een slinkse manier geschreven subjectieve opinies, die pretenderen objectief te zijn.
Je moet toch van goede huize komen om soms het kaf van het koren te onderscheiden, maar de kern van mijn betoog is dit: je kan mensen niet altijd voor de gek blijven houden, en uiteindelijk komt de onderste steen toch naar boven.

Dit soort onderzoeken en opinies hierboven maken duidelijk dat we nu in die fase ziten van een verregaande bewustvorming, tot in de hoogste echelons.
De politiek wist dit soort zaken al van het begin, maar heeft de eerlijke wetenschap bewust gecorrumpeerd tot een troebelheid veroorzakende machine.
Precies als zij de politie sinds de 2e helft van de jaren '80 heeft omgevormd tot een bedrijfsmatig functionerende geldmachine.
Een zet, die zich vandaag de dag ook vertaald in een grimmige en verstoorde verhouding tussen burger-politie, een politieapparaat wat totaal de weg kwijt is, omkomt in het ene na het andere schandaal en kampt met een imagoprobleem zo groot, dat ze de meest ongelooflijke propagandafilmpjes moeten produceren om toch maar zoveel mogelijk naíeve jongelingen te lokken..

Een beetje vergelijkbaar met de propagandafilmpjes van het Nederlandse leger, vol met actie en spannende avontuurlijke beelden met helicopters, terwijl de rauwe werkelijkheid in het gunstigste geval afgerukte ledematen betreft na een ontplofte bermbom tijdens een routinerit door Uruzgan, waarvan al gebleken is dat we er helemaal niet hadden moeten zijn...wat iedereen vooraf al wist.
Maar tóch doorgedrukt werd.

Vind je het gek dat het vertrouwen in de politiek tot absolute laagtes daalt.
En merk op; dit allemaal naast de hierboven al behandelde bewijzen van onvermogen van degenen die de grote lijnen uitstippelen op het allochtonenbeleidsvlak.
Mensen die dat concluderen voor 'nazi', 'extreemrechts' of zelfs 'PVVer' uitmaken, is zo 2009.
Dat is juist toegeven.

Wetenschapper 4 april 2010 - 2:18 pm / Nederland

Onzin. Wetenschappers hebben weinig geld voor hobbies en al helemaal voor hobbies waardoor ze minder kans maken op toekomstig onderzoeksgeld van de overheid. Bied echter geld aan onderzoeksgroepen en je zult zien dat er voldoende groepen bereidt zijn om dit te bestuderen. Zo werkt de wetenschap.

Anonymous 3 april 2010 - 8:35 pm / Curacao

Feit1: instroom vreemden begon begin jaren 60 tbv. de industrie; het ontbrak aan regelgeving en toekomstvisie bij de overheid: het zou zo'n vaart niet lopen
Feit2: eind jaren 60 was het gezag afgebroken en blind idealisme bloeide op
Feit3: in de jaren 70 nam de welvaart toe; er was voor iedereen genoeg dus deel maar uit (Den Uyl)
Feit4: in de jaren 80 was de uitkerings- en asielindustrie geboren, vooral gesteund door socialisten
Feit5: in dezelfde periode werden de media veroverd door de linksmensen die hun opvattingen als de enig correcte opdrongen
Feit6: politiek en bestuur moesten wel volgen; een afwijkende mening (Janmaat) kon niet

Zo is het gekomen, want voor onbeheersbare gevolgen kun je maar beter de ogen sluiten; dat echter de wetenschap dit doet is onvergeeflijk.

Waar laat de wetenschap het nog meer afweten?
1. Grote bouwprojecten op kosten van de burgers worden niet juist ingeschat, financieel noch infrastructureel (Bijlmer, Betuwelijn, Noord-Zuidlijn)
2. Vastlopend verkeer terwijl een kind kan weten dat je bij 20% meer auto's op de weg ook wel zo'n 20% meer weg nodig hebt.
3. Kostbare onderwijsvernieuwingen terwijl tezelfder tijd de resultaten dalen.
4. Grote uitgaven tbv. millieu terwijl de grondslagen daarvoor twijfelachtig blijken.
Wie vult dit lijstje aan?

Er zijn parlementaire enquetes gehouden over minder ingrijpende zaken zoals bv. een paspoort. De politiek met al die boter op het hoofd zal zich er niet aan willen branden. Die laat de burger de rekeningen betalen via allerlei heffingen!
En de wetenschap? Die is blijkbaar verpolitiekt!
Veel dank zijn we verschuldigd aan klokkenluider Jan van de Beek maar 1 zwaluw maakt nog geen zomer. Dus wie volgt?

richardfg 3 april 2010 - 9:32 am / frankrijk

Niks nieuws onder de zon. Hier in Frankrijk wordt wel het een en ander bekendgemaakt. Zo kost een Immigrant +- 250.000 euro per jaar. De eigen fransen SDF (Sans Domicile Fixe) wonen in kartonnen hutjes naast de snelweg, en Hele aantallen oost europese mensen worden opgevangen in caravans, krijgen stromend water, was en toiletgebouwen. (woon er niet ver van). Dat men dan rechtser gaat worden is te danken aan de politiek. Immigranten breidden in sneltempo hun familie uit. Passen zich slecht aan (integratie) en leven wel met hun uitkering. Het is geen uitzondering dat ze met een gezin van 8 mensen wonen in een klein kamer appartement (3 kamers), een erg klein percentage komt door scholing verder, integreert maar de rest gaat door zoals ze zijn opgevoed. Reken dan maar eens in jaren uit wat die nieuwe mensen dan kosten. Dit brengt schade aan de economie van een land. Wat Nederland betreft met zijn 16+ miljoen mensen waarvan er 15% buitenlanders zijn ben ik erg bang voor de toekomst als de deuren openblijven en toestroom groter gaat worden met mensen uit het oosten van europa vanaf 2012. Er zal een grote economische druk ontstaan op de werkende bevolking. De vergrijzing gaat door. Opgeleide mensen zullen het land gaan verlaten, of een ieder die een kans ziet als die zich voordoet. Weglopen van kennis en kapitaal zal Nederland op zijn knieen brengen met hun integratiebeleid. De mensen (autochtonen) die niet weg kunnen zullen daardoor rechtser en rechtser gaan denken. Te danken aan de Politiek. Hoe zal Nederland er over 50 jaar voor staan??

Jack Donio 2 april 2010 - 11:06 pm / Nederland

Ik denk dat die 100 miljiaird wel eens aardig kan kloppen , Politiek Den Haag heeft zich de laatst decenia alleen maar laten leiden door de wil om politiek correct te handelen , of liever door de angst om voor politiek oncorrect te worden uitgemaakt , onverschillig wat aan het einde de uitkomst van de rekensom zou zijn . Hadden we van het begin van de grote instroom af aan een goed puntenstelsel gehad zoals b.v. in Canada , hadden we er nu waarschijnlijk heel wat beter voor gestaan dan nu het geval is .
Daar wordt voor iedere emigrant de toegevoegde economische waarde berekend : Leeftijd , een aantal punten . Opleiding , een aantal punten . Werkervaring , een aantal punten , Egen kapitaal , een aantal punten. enz. Boven een aantal minimum punten ben je er gewoon welkom en mag je deel gaan uitmaken van de Canadeese samenleving.
Een uitstekende regeling.

Jean-Philippe van 't Hoff 2 april 2010 - 5:07 pm / NL

Er is niets mis met het doen van een kosten-baten analyse als het gaat om het beoordelen van de impact op de ontwikkeling van de NL-economie, die voortkomt uit immigratie. Maar zeer van belang is om te bepalen welke de kosten resp. de baten zijn, dia daaraan gealloceerd kunnen worden.
Enige praktijkvoorbeelden zijn:
1. Vrijwilligers, die taalles geven en waarvoor leermiddelen gekocht zijn, die niet gebruikt worden; de NL-economie groeit met een omzet voor deze leermiddelen, die niet gealloceerd mogen worden.
2. Voorscholen, die extra budget krijgen vanwege de achterstand van de leerlingen; de rapportage uren geleverd door de onderwijzers ter ondersteuning voor het verkrijgen van het budget mogen ook niet gealloceerd worden.
3. De gemeentelijke budgetten voor de extra aanpak van allochtone vandalen; deze ontberen iedere grond immers dit is puur een politietaak ( in Gouda zou het zelfs beleid zijn om zoveel mogelijk allochtoon vandalisme te registreren ter verkrijging van de subsidies )
Mijn commentaar is derhalve dat zeer secuur uit de alloceerbare kosten geschrapt moeten worden al die kosten die geen enkele bijdrage leveren tot het bereiken van de gepretendeerde doelstellingen. Mijn conclusie is daarom dat de kern van het probleem ligt in de cultuur van de autochtone economische gemeenschap. En dat is, er niet voor te schromen om omzetten te realiseren, die dienen in de eerste plaats voor het eigen gewin en in de tweede plaats op papier ( in de statistiek ) voor de immigrant. Dus de reden om politiek niet tot de kern te willen doordringen is veeleer omdat dan blootgelegd zou worden een nutteloze economische activiteit bedoeld voor zakkenvullers, hetgeen in de verste verte niet te maken heeft met een kosten-baten analyse van de immigratie in Nederland.

Aanbevolen video's

Tegenstanders wietpas aan winnende hand
De wietpas die het kabinet op 1 mei invoerde in de zuidelijke provincies...
Gevangen in het verkeerde lichaam
Geboren worden in het lichaam van een meisje terwijl je eigenlijk een...
Vietnam trekt steeds meer buitenlandse investeerders
De meeste landen in Azië die in naam communistisch zijn, vertonen...